Om Maria

Maria J Nassos

Bakgrund
Maria (Jönson) Nassos, född 1979 i Uppsala tog examen från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2008.
Utöver sin konstnärliga utbildning har Maria lärarexamen i ämnet Bild från Göteborgs universitet. Maria har erfarenhet av undervisning av ett vitt spektrum av åldrar. Från barn i förkoleklass, till vuxna på gymnasienivå och på förberedande konstskolor. Maria Nassos var även verkstadsansvarig för screentrycksavdelningen på Konstnärernas Kollektivverkstad i Bohuslän 2008-2013, där hon bland annat höll i kurser genom Gerlesborgsskolan. Maria har samarbetat med Ingela Sundström, Galleri Ingela S AB sedan 2008.

Konstnärlig verksamhet
Det konstnärliga arbetet är koncentrerat på bilder i form av måleri, teckning och olika trycktekniker. Intresset är inriktat på bilden som mångdimensionell i form av både yta och djup. Olika lager och skikt spelar mot varandra i ett bildrum som på många sätt är oändligt. Material, färg och komposition är viktigt för uttryck och stämning, men även innehållet och det berättande är av stor betydelse. Tidigare innehöll bilderna en blandning av föreställande och abstrakta element. Under senare tid har dock ett rent abstrakt språk kommit att bli allt mer tongivande.

Maria Nassos har haft ett flertal separat och samlingsutställningar sedan 2003. Några exempel är: Uppsala Konstmuseum: Uppsamling, samlingsutställning: 2014, Bohusläns Museum: Ny Scen/New Scene, grupputställing: 2011, Galleri Jeanette Ölund: separatutställning: 2011, Galleri Ingela S: separat och samlingsutställningar mellan 2008-2013, X:et Museet i Tumba: X:et stipendiet, separatuställning: 2009, Galleri Strömbom: Separatutställning: 2007, Konstakademien och Galleri Mejan: Examensutställning: 2008, 2007, Galleri Svenska Bilder: Grupputställning: 2004.

Maria är bland annat representerad/inköpt av: Statens konstråd, Landstinget i Uppsala, Uppsala kommun, Värmlands läns landsting, Polisen i Stockholm, Örebro läns landsting, Lärarnas Riksförbund, Vårdförbundet, Brann Patient, Dalarnas läns landsting, Geotekniska institutet i Linköping, Preem AB, Bohusläns Museum, Microsoft, Sörmlands läns landsting, Apoteket AB och privata köpare.

Maria Nassos har tilldelats följande stipendier: Uppsala kommuns kulturstipendium, Sven X:et Erixsons stipendium, Konstakademien, Konstakademiens stipendienämnd (Axel Hirsch fond), Fam. Gustaf Tobisons stipendiefond, Stiftelsen Lise och Nils Kåresons Minnesfond, Elisabeth Ålanders fond, Gustaf och Ida Unmans Donationsfond, Getfotsfondens Grafikstipendium, Ann Margret Lindells Grafikstipendium, Ragni Kjellbergs fond, Axel och Sofia Alms Stiftelse, Johan och Hjalmar Kallenbergs stiftelse.