Layers of time

Utställningsbilder

Konstnärlig gestaltning till BIVA prematurvårdsavdelning på Karlstad Centralsjukhus. Inför utsmyckningen ställdes krav på motivval och hygienanpassat material. Motivet skulle vara lugnt och harmoniskt och materialet skulle tåla desinfektionsmedel och vara placerat tätt intill väggen för att undvika spridning/uppkomst av bakterier. Vid arbetet med skisserna valdes både abstrakta och föreställande motiv av mjuk karaktär och flera naturmotiv var återkommande i olika färgskala. Förlagorna bearbetades i photoshop och trycktes sedan på laminat.