Skiktat bildrum

”Skiktat bildrum” är en återkommande som titel. Den kommer ursprungligen från konstpedagogen Birgitta Åhlunds förklaring av mina målningar inför en utställning på Bohusläns museum i Uddevalla. Jag insåg att beskrivningen av mina verk som ett slags skiktade bildrum passade bra med motivens utseende och uttryck. ”Skiktade bildrum” är abstrakta till sin karaktär, men man kan ändå tydligt skönja ett slags bliddjup där former och färger förhåller sig på olika nivåer och i olika djup i bildrummet.